Paketler | ErtenMedya

PAKETLERİMİZ

Basit

30

  500 MB DİSK ALANI

  5 GB AYLIK TRAFİK

  1 BARINDIRILABİLİR SİTE

  1 ÜCRETSİZ ALAN ADI

  ÜCRETSİZ SSL

  2 GB RAM LİMİTİ

  SINIRSIZ E-MAIL HESABI


Eko Paket 1

40

  1 GB DİSK ALANI

  15 GB AYLIK TRAFİK

  1 BARINDIRILABİLİR SİTE

  1 ÜCRETSİZ ALAN ADI

  ÜCRETSİZ SSL

  2 GB RAM LİMİTİ

  SINIRSIZ E-MAIL HESABI

EKO PAKET 2

70

  3 GB DİSK ALANI

  50 GB AYLIK TRAFİK

  6 BARINDIRILABİLİR SİTE

  1 ÜCRETSİZ ALAN ADI

  ÜCRETSİZ SSL

  2 GB RAM LİMİTİ

  SINIRSIZ E-MAIL HESABI

İDEAL PAKET

150

  5 GB DİSK ALANI

  100 GB AYLIK TRAFİK

  11 BARINDIRILABİLİR SİTE

  1 ÜCRETSİZ ALAN ADI

  ÜCRETSİZ SSL

  2 GB RAM LİMİTİ

  SINIRSIZ E-MAIL HESABI

TEKSTİL PAKET

250

  LİMİTSİZ DİSK ALANI

  LİMİTSİZ AYLIK TRAFİK

  1 BARINDIRILABİLİR SİTE

  1 ÜCRETSİZ ALAN ADI

  ÜCRETSİZ SSL

  2 GB RAM LİMİTİ

  SINIRSIZ E-MAIL HESABI

LİMİTSİZ PAKET

350

  LİMİTSİZ DİSK ALANI

  LİİTSİZ AYLIK TRAFİK

  LİMİTSİZ BARINDIRILABİLİR SİTE

  1 ÜCRETSİZ ALAN ADI

  ÜCRETSİZ SSL

  2 GB RAM LİMİTİ

  SINIRSIZ E-MAIL HESABI