PROJE GELİŞTİRME

PROJE GELİŞTİRME

Proje Geliştirme

We Tasarm - Web Programlama üzerinde geliştirilen altyapı projesinin Dijital değerleme yöntemleri kullanılarak değerinin belirlenmesidir. Proje değerleme, Projenin girişimci yönünde incelenmesi, proje konusu taşınmazın yer aldığı sektörün mevcut durumu ve geleceğe yönelik bekleyişlerin incelenmesi ve değerlendirilmesini içerir. Proje konusu mal veya hizmetlerin yer aldığı pazarın değerlendirilmesi mevcut durum ve geleceğe yönelik bekleyişler olarak incelenebilir.

    Değerlemede Projenin gerçekleştirilmesine yönelik yapılacak harcamalar tahmin edilerek, genel fizibilite prensipleri dikkate alınarak toplam harcamalar ile ilgili bir gider tahmini yapılır. Gerçekleştirilmesi durumunda ki projenin gelir tahmini yapılarak bu tahmin sırasında varsayımlarda bulunulur. Bu varsayımlarda sektörün durumu, projenin bulunduğu yere yakın konumdaki benzer projelerin istatistiksel rakamları göz önünde bulundurularak, projenin bölge ve sektördeki olası konumlandırılmasından yararlanılır.

    Proje değerleme kapsamında yapılan çalışmaları aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz:

• Yatırım projeleri için finansman analizleri, proje fizibilite analizleri,

• Projedeki gayrimenkullerin tipi, projenin yer seçimi, satış süreci, projenin kent dokusuna, sosyo-ekonomik yapıya uygunluğu ve varsa talebi yaratan bölgesel özellikler hakkında piyasa araştırması,

• Gayrimenkule Dayalı Hak ve Faydaların Değerlemeleri

• Proje Şerefiyelendirme Çalışmaları

• Gayrimenkul projeleri için “En iyi ve En verimli kullanım” analizleri,

• Pazar Analizleri ve Sektör Araştırma Raporları

• Proje ile değerlendirilecek gayrimenkullerde “en uygun ve en verimli” projenin seçilmesine yönelik yapılacak, proje değerlendirme ve proje seçme çalışmaları.

PROJE GELİŞTİRME İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ